Zastosowanie materiałów geosyntetycznych we współczesnym przemyśle budowlanym.

Przemysł budowlany w ostatnich latach poczynił ogromne wręcz postępy technologiczne, dzięki którym, współcześnie budowane na przykład drogi i autostrady są o wiele bardziej wytrzymałe i odporne na obciążenia eksploatacyjne. Wynika to głównie z zastosowania nowoczesnych technologii budowlanych czyli głównie materiałów geosyntetycznych do wzmacniania struktury podbudowy, czy też stabilizacji gruntów. Przekłada się na to na efektywność budowy dróg, ale nie tylko, bowiem materiały geosyntetyczne z powodzeniem będą także wykorzystywane w budownictwie technicznym oraz hydrotechnicznym.

Geokompozyty w budownictwie drogowym.

W budownictwie drogowym, swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim geosiatki, wykorzystywane do wzmacniania struktury podbudowy, aczkolwiek geokompozyty także będą tutaj dość często wykorzystywane. Jeśli chodzi o same geokompozyty, to są to materiały będące połączeniem właściwości dwóch lub więcej geosyntetyków. Bardzo często jest to materiał składający się z dwóch warstw tkaniny, z czego stanowi filtr na przykład wodny, druga zaś jest warstwą zabezpieczającą rzeczony filtr. Oczywiście każda z warstw jest wykonana w innej technologii z innych włókien i materiałów (polietylen, poliester, polipropylen), dzięki czemu charakteryzuje się, innymi, pożądanymi w danym zakresie właściwościami. Generalnie rzecz więc biorąc, można powiedzieć, iż zastosowanie geokompozytów w budownictwie jest dość szerokie, skutkiem czego możemy także mówić o wysokim zapotrzebowaniu na tego typu materiały.

Geowłóknina do gruntu.

Osobnym typem materiałów geosyntetycznych jest na przykład geowłóknina, wykonywana z włókien polipropylenowych lub poliestrowych, połączonych ze sobą w wyniku igłowania lub termicznie. Tego typu materiał geosyntetyczny wykorzystywany jest w budowie dróg, torowisk kolejowych, parkingów, czy też nawet jako ochrona geomembran oraz zabezpieczenie warstw drenażowych. Jej właściwości chemiczne, a w zasadzie wysoki poziom odporności na działanie czynników chemicznych, sprawiają, iż przez bardzo długi czas będzie spełniać swoje zadanie zabezpieczające, a co za tym idzie, wnoszone konstrukcje techniczne z jej pomocą będą o wiele trwalsze. Dobrej jakości geowłóknina do gruntu będzie gwarantować nam wydłużenie trwałości konkretnych konstrukcji nawet o 30-50%, co stanowi bardoz dobry wynik. Co prawda trzeba będzie liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów jej zabudowania, niemniej jednak zwrócą się one nam stosunkowo szybko, poprzez wyraźne obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprzez brak koniecznością ciągłego naprawiania nawierzchni. Jest to więc materiał o dość wszechstronnym zastosowaniu, dzięki którego wykorzystaniu można osiągnąć realne korzyści w toku realizacji inwestycji w budownictwie drogowym czy też technicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *