Tłumaczenia tekstów naukowych na angielski i proofreading native speakera

tlumaczenia

Ważnym aspektem działalności usługowej biura tłumaczeń specjalistycznych jest kompleksowa obsługa uniwersytetów w zakresie tłumaczeń tekstów naukowych wraz z następczą korektą językową, wykonaną przez rodzimego użytkownika języka angielskiego, np. Brytyjczyka czy Amerykanina.

Naukowcy przesyłają swoje prace w formie manuskryptów napisanych w języku polskim, które są przez biuro tłumaczeń poddawane tłumaczeniu zwykle na język angielski, a następnie korygowane pod kątem poprawności językowej przez native speakera. Korekta native speakera, innymi słowy proofreading, ma na celu doszlifowanie warstwy językowej pracy naukowej tak, by można było wydać zagraniczną publikację, np. artykuł naukowy bądź studium przypadku medycznego, tudzież abstrakt. Zagraniczne wydawnictwa wręcz nakłada wymóg uprzedniego sprawdzenia przedkładanej pracy naukowej przez native speakera. W tym celu dobrze jest załączyć certyfikat korekty, wydany klientowi przez agencję tłumaczeń.

Biuro tłumaczeń, takie jak np. Best Text (adres strony internetowej: www.besttext.pl), dokłada wszelkich starań, by jakość usługi była jak najwyższa i spełniała wymagane standardy. Z tego względu praca z tekstem klienta jest dwustopniowa, angażując kilka osób, w tym tłumacza specjalistycznego oraz native speakera języka angielskiego.

Proofreading polega na sprawdzeniu i skorygowaniu tekstu pod względem poprawności lingwistycznej, gramatycznej (fleksja i składnia), interpunkcyjnej, ortograficznej, stylistycznej oraz właściwego rejestru (fachowej terminologii ścisłej). Proof-reader, czyli natywny korektor tekstu, zwykle nie zna języka źródłowego przekładu, a jedynie włada językiem wynikowym tłumaczenia. W dziedzinie nauki jest to w przeważającej większości przypadków język angielski, w którym publikuje się na całym świecie. Bez kozery śmiało można by rzec, iż angielski jest uniwersalnym językiem nauki.

Tłumaczenie tekstów naukowych wymaga wnikliwej, dogłębnej (po angielsku in-depth) znajomości dziedziny nauki, której dotyczy dany tekst, np. chemii, biologii, farmacji czy medycyny. Z tego względu tłumacz tekstu naukowego to osoba wykształcona do stopnia magistra, doktora (lekarza lub doktora nauk medycznych w przypadku tłumaczeń medycznych) bądź nawet posiadająca habilitację. Tymczasem korektor (native speaker) zwykle posiada wyższe wykształcenie filologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *