Teksty dla tłumacza chemicznego – karta charakterystyki (MSDS), patent, raport, artykuł naukowy z chemii

pigmenty_chemiczne_tlumacz_chemiczny

Artykuł naukowy. Najczęściej tłumacz chemiczny ma do czynienia z tłumaczeniem artykułu naukowego z zakresu chemii organicznej bądź nieorganicznej. Może to być artykuł przeglądowy (analizujący aktualny stan wiedzy i techniki na podstawie dostępnej w bazach literatury) bądź praca eksperymentalna, osadzona w ramach doświadczeń własnej grupy badawczej, z prezentacją wyników i ich analizą statystyczną oraz dyskusją.

Patent

Zajęcie tłumacza-chemika to niejednokrotnie również tłumaczenie patentu z dziedziny chemii. Patent chemiczny to dokument obejmujący ochroną prawną metodę otrzymywania danego związku chemicznego lub zastrzegający nowo zsyntetyzowaną substancję chemiczną. Opatentowanie molekuły ma służyć jako prawo wyłączności syntezy i sprzedaży danej cząsteczki chemicznej przez dany okres czasu na danym terenie, np. terenie Polski. Swoje ulubione dziedziny tłumaczeń w biurze tłumaczeń ma praktycznie każdy tłumacz chemiczny –tłumaczenie patentu, MSDS, artykułu z chemii, jak w Best Text, biurze tłumaczeń specjalistycznych operującym głównie w naukach przyrodniczych. Dobrze jest, gdy biuro tłumaczeń zatrudnia samych specjalistów z branży

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – MSDS (SDS)

Osoba zajmująca się przekładem tekstów chemicznych wykonuje tłumaczenia MSDS, czyli kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Tego typu prace wykonywane są wg specjalnych szablonów, na życzenie klienta z dostosowaniem treści i układu dokumentu do wymogów polskiego oraz unijnego prawa.

Raport chemiczny lub farmaceutyczny

Tłumacz chemiczny przekłada też raporty bezpieczeństwa chemicznego (CSR), które dotyczą scenariuszy narażenia (angielski: exposure scenarios) pracowników fabryki lub zakładu przetwórstwa chemicznego na szkodliwe związki chemiczne, takie jak np. toksyczny formaldehyd. Pierwszym objawem zatrucia formaldehydem są zaburzenia widzenia, jednak silna intoksykacja może nawet prowadzić do zejścia śmiertelnego. Jeśli natomiast w organizmie formaldehyd powstaje poprzez utlenianie metanolu, to najlepszą odtrutką jest etanol.

Tłumacz chemiczny czasem również podejmuje się przekładu raportu z badań naukowych, np. przeprowadzonych metodami analizy instrumentalnej dla przemysłu chemicznego lub farmaceutycznego. Teksty takie mogą również dotyczyć walidacji metod analitycznych w chemii czy farmacji. Tego typu dokumenty to certyfikaty analizy, świadectwa rejestracji, specyfikacje techniczne, wyniki jakościowych i ilościowych badań fizyko-chemicznych związków chemicznych, np. substancji czynnych leków pochodzących z syntezy chemicznej, itd. W naszym kraju tłumaczenia chemiczne najczęściej wykonuje się z języka polskiego na język angielski (publikacja prac naukowych, patent wraz z zastrzeżeniami patentowymi) lub z języka angielskiego na język polski (MSDS). Czasem w grę wchodzą też inne języki europejskie, np. niemiecki, hiszpański, włoski czy rosyjski.

Tłumaczenie umowy, zadań z chemii, cennika

Oczywiście nomenklatura chemiczna może pojawiać się także w innych dokumentach, bezpośrednio z chemią pozornie niezwiązanych. Tym samym tłumaczenie umowy handlowej dla firmy chemicznej może wymagać udziału chemika będącego tłumaczem technicznym. Również tłumaczenie zadań z chemii dla nauczycieli szkolnych to zajęcie dla tłumacza tekstów chemicznych. Może to również być tłumaczenie cennika i materiałów reklamowych dla fabryki blachy czy huty szkła. Ważne jest, by klienci znali ceny usług branży chemicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *