Progresywne oszczędzanie na lokatach – na czym polega?

Oszczędzanie w pewnych warunkach staje się coraz trudniejsze. Spowolnienie gospodarcze, niskie pensje, coraz wyższe koszty życia, oraz spadające oprocentowanie na produktach bankowych. Jednak schematom tym mogą wymykać się pewnego typu lokaty, tzw. lokaty progresywne, dla których wartość oprocentowania jest uzależniona od dodatkowych, określonych w umowie bankowej czynników.

W standardowych warunkach lokaty progresywne oferują klientom banków mniej atrakcyjne wartości oprocentowania kapitału. Fakt ten wynika z pewnej zalety lokat progresywnych, która rzadko dotyczy standardowych lokat bankowych. Lokaty te zapewniają klientom większą płynność finansową, możliwość wpłacania i wypłacania kapitału. Operacje wykonywane na rachunku bankowym wykonywane są bez dodatkowych formalności i przykrych konsekwencji w postaci utraty odsetek naliczonych do momentu wypłacania środków z rachunku lokaty. Zaleta ta wykorzystywana jest przez klientów, którzy spodziewają się zwiększonych potrzeb finansowych w kolejnych miesiącach, jednak do tego czasu chcą osiągnąć satysfakcjonujący zysk z lokaty bankowej.

Choć standardowo oprocentowanie lokat progresywnych jest niższe niż przeciętnie spotykane na tradycyjnych rachunkach lokat, zdarzają się sytuacje podobne do tych w marcu 2013, gdy to one oferowały bardziej atrakcyjne oprocentowanie, mieszcząc się w ramach określenia najlepsze lokaty bankowe. Warto jednak zauważyć, że tego typu lokaty należą głównie do lokat długoterminowych, przez co klient zmuszony jest na dłuższy okres czasu zrezygnować ze swoich środków finansowych.

Charakterystyka lokat progresywnych

Lokaty progresywne posiadają dwa typy dodatkowych regulacji. Rzadziej występującym rozwiązaniem jest wykorzystanie wysokości wpłacanego kapitału jako czynnika determinującego oprocentowanie lokat. W tym przypadku im wyższą kwotę wpłaca klient na rachunek, tym wyższy osiąga wskaźnik stóp procentowych, przy czym umowa bankowa dokładnie określa wysokość kolejnych progów procentowych oraz wysokości stawek dla poszczególnych przedziałów. Tego typu lokata może okazać się najlepszym wyborem dla osób posiadających spore oszczędności, ponieważ niższe progi kapitałowe posiadają często mało atrakcyjne wartości oprocentowania.

Drugi typ regulacji dotyczy uzależnienia wartości stóp procentowych od dotrzymania terminu zapadalności lokaty. Okres rozliczeniowy zostaje podzielony, zazwyczaj na okresy miesięczne, dla których bank osobno określa wysokość stóp procentowych. początkowe stawki są znacznie niższe od obowiązujących w danym czasie średnich stawek dla tradycyjnych lokat, natomiast stawki z ogona należą do znacznie wyższych, dzięki czemu średnia oznacza oprocentowanie lokat na podobnym poziomie. Im dłużej klient przetrzymuje swoje środki na rachunku, tym wyższe otrzymuje zyski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *