Oferty szkoleń BHP

Szkolenia BHP szeroko oferowane są przez wszelkie centra szkoleniowe, doradcze i edukacyjne. Zamawiane przez przedsiębiorstwa w celu zwrócenia uwagi pracowników lub właścicieli na tak ważne aspekty wykonywania pracy jak jej bezpieczeństwo i higiena. Do osób prowadzących szkolenia BHP zaliczają się rzeczoznawcy, inżynierowie konkretnych specjalności oraz inni doświadczeni specjaliści.

Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, nawet jeśli jest ona siedząca, należy zwracać uwagę na podstawowe zasady techniczne, zapewniające właściwe warunki pracy. Nie chodzi tu wyłącznie o zasady bezpieczeństwa pracy przy maszynach elektrycznych, w halach fabrycznych czy na budowach. Do BHP zalicza się dziś takie dziedziny jak ergonomię, medycynę pracy, jej ekonomikę oraz psychologię. Wiedza z zakresu ergonomii, czyli dziedziny zajmującej się dostosowaniem miejsca i sposobu wykonywania zadań do warunków psychofizycznych człowieka pozwala na bardziej efektywną pracę nie odbijającą się na zdrowiu pracownika oraz zapobiega wystąpieniu chorób zawodowych. Ekonomika natomiast pozwala określać i modyfikować ilość ponoszonych nakładów pracy w stosunku do otrzymywanych z niej wyników.

Szkolenia BHP Kraków na przykład prowadzi w zależności od specyfiki pracy, której dotyczą obejmują takie tematy jak: ocena zagrożeń wynikających z wykonywaną pracą, sposoby ochrony przed zagrożeniami zdrowia i bezpieczeństwa, zgodność warunków pracy z przepisami, sposoby postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, metody ograniczania i eliminowania szkodliwych dla pracowników czynników, nauka działań profilaktycznych i popularyzacja problemu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *