Obowiązkowe ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego

Rolnicy prowadzący gospodarstwo o powierzchni upraw rolnych przekraczającej jeden hektar i opłacający przynajmniej w części podatek rolny, podlegają pod ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych. Zgodnie z jej zapisami będą musieli wraz z każdym rokiem kalendarzowym wykupić odpowiednie ubezpieczenia. Dzięki temu też, ich gospodarstwa będą w sporym zakresie zabezpieczone przed ewentualnym bankructwem. To z kolei zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa dla państwowego sektora gospodarki rolnej, co jest przecież bardzo ważnym, strategicznym wręcz sektorem przemysłu w kraju. Przyjrzyjmy się zatem jak to wszystko wygląda z bliższej perspektywy, oraz sprawdźmy skąd wziął się obowiązek ubezpieczeń dla większych gospodarstw rolnych.

Skąd wziął się obowiązek wykupienia polis ubezpieczeniowych dla rolników.

Przede wszystkim wynika to z przykładu czysto historycznego. W 1997 roku, przez nasz kraj przelała się gigantyczna wręcz fala powodziowa, która była przyczyną wielu, bardzo kosztownych strat po stronie wielu gospodarstw rolnych. Niestety, w większości, znakomitej większości przypadków, rolnicy, którzy ponieśli straty, nie mieli wykupionych odpowiednich ubezpieczeń. Wychodzili z błędnego przekonania, iż skoro nic im się nie stało przez 15 lat, to już na pewno nic im w ogóle nie grozi. W związku z krytyczną wręcz sytuacją rolnictwa, wynikającą właśnie ze strat powodowanych przez powódź, rząd zmuszony był do sięgnięcia po rezerwy budżetowe w celu ratowania gospodarstw. Gdyby nie wsparcie ze strony rządu, gospodarstwa by upadły a cały kraj skazany na masowy import drogiej żywności. Do tego dopuścić nie można pod żadnym pozorem. Wobec tego też powstała Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). Reguluje ona wszystkie kwestie związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami OC gospodarstwa rolnego, OC pojazdów rolnych i innymi ubezpieczeniami obowiązkowymi.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić?

Bardzo ważną z punktu widzenia rolników objętych ustawą jest to, jakiego rodzaju polisy ubezpieczeniowe powinni oni wykupić. Podstawową kwestią będą dwa ubezpieczenia dla wszystkich rolników prowadzących gospodarstwa większe, a więc powyżej jednego hektara. Do tego dojdą jeszcze inne, obejmujące rolników w innym zakresie i w innych przypadkach.

Podstawowe ubezpieczenia obowiązkowe

  • OC gospodarstwa rolnego – jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, kiedy w toku prowadzenia prac w gospodarstwie dojdzie do wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich, trzeba będzie wypłacić im zadośćuczynienie. Dzięki tej polisie nie trzeba będzie tego robić z własnych funduszy.
  • Ubezpieczenie obejmujące budynki rolne – jest ubezpieczeniem gwarantującym zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych. Chodzi tuta głównie o kwestie takie jak gradobicia, wichury, huragany, obsunięcia terenu itp.

Poza tym pozostaje jeszcze ubezpieczenie OC pojazdów rolnych, oraz ubezpieczenie upraw rolnych. W tym drugim przypadku, będzie to jednak dotyczyć jedynie tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. Będą oni musieli wykupić ubezpieczenie przynajmniej 50% swoich upraw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *