Nowoczesne rozwiązania technologiczne dla budownictwa drogowego.

Współczesne budownictwo drogowe, jak również kolejowe, na potęgę wręcz wykorzystuje wszelkiego rodzaju nowoczesne materiały geosyntetyczne, służące w tym przypadku przede wszystkim, jako dodatkowe zbrojenie gruntu, nawierzchni bitumicznej, czy też stabilizacja warstw podbudowy drogowej. Są to nowoczesne materiały wykonywane przede wszystkim z włókien szklanych, szklano-węglwoym, polimerowych, polipropylenowych a także poliestrowych, charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałości na działanie czynników, tak atmosferycznych jak i mechanicznych. Przyjrzyjmy się nieco bliżej ich zastosowaniu, zwracają szczególną uwagę na maty antyerozyjne, które pełnić tutaj będą bardzo ważną funkcję.

Zastosowanie maty antyerozyjnej.

Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć od razu, iż maty antyerozyjne będziemy dzielić na dwie grupy a będą to maty biodegradowalne oraz syntetyczne. Oczywiście najlepszymi parametrami technicznymi będą charakteryzować się maty syntetyczne, niemniej jednak w niektórych przypadkach będzie zachodzić konieczność zastosowania mat biodegradowalnych.

Mata antyerozyjna syntetyczna, wytwarzana jest z pojedynczych, stabilizowanych przeciw promieniom UV włókien polipropylenowych. Dostępne są maty zarówno z dodatkową siatką zbrojącą, jak i bez niej. Przede wszystkim znajduje ona swoje zastosowanie w przypadku wzmacniania stromych skarp w budownictwie drogowym, czy też przy wzmacnianiu skarp na składowiskach odpadów. Zapewnia ochronę skarp przed erozją poprzez stałe podtrzymywanie humusu oraz roślinności, które w przypadku ostrych kątów nachylenia po prostu osuwałyby się w dół, powodując niepotrzebne szkody. Trzeba tutaj powiedzieć, iż mata antyerozyjna będzie niesamowicie ważnym materiałem w zastosowaniach budownictwa drogowego, kolejowego oraz technicznego, toteż jej stosowanie będzie swego rodzaju wymogiem bezpieczeństwa budowanych dróg i autostrad.

Maty erozyjne w połączeniu z innymi geosyntetykami.

Bardoz często w budownictwie drogowym, wykorzystywane do wzmacniania i stabilizowania gruntów, oraz wszelkiego typu skarp, wykorzystywane będą także geosiatki, przy czym trzeba pamiętać, iż jest to materiał nadający się perfekcyjnie także do zbrojenia gruntów oraz warstw podbudowy technicznej. Geosiatki typu miragrid charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi w zakresie zbrojeniowym do gruntów. Są bardzo wytrzymałe na obciążenia mechaniczne, skutkiem czego, zbrojenie podbudowy przy ich zastosowaniu zapewnia o wiele większy poziom wytrzymałości orz redukcję uszkodzeń nawierzchni bitumicznej. Czasami można zetknąć się z zastosowaniem połączenia geosiatki oraz mat antyerozyjnych do jednoczesnego zbrojenia gruntu na skarpach, oraz zabezpieczenia jego wierzchniej warstwy przed erozją. Będziemy z takimi sytuacjami mieć do czynienia w przypadku wyjątkowo ruchomych i mało spoistych gruntów, gdzie solidne wzmocnienie będzie podstawowym czynnikiem stabilizującym strome zbocza i skarpy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *