Nawadnianie upraw rolnych.

Kwestia nawadniania upraw rolnych stanowi bardzo ważny element prowadzenia gospodarstwa rolniczego, bowiem bardzo często zdarza się, iż nastają okresy czasu, w których brak jest naturalnych opadów atmosferycznych. Dlatego też, profesjonalnie podchodzący do swojej pracy rolnik, powinien przede wszystkim dysponować odpowiednią technologia nawadniania swoich upraw na wypadek, gdyby zaszła taka konieczność. Przyjrzyjmy się zatem kwestii tego, co będzie niezbędne w celu przeprowadzania nawadniania upraw rolnych w przypadku braku opadów atmosferycznych.

Systemy nawadniające.

W kwestii prowadzenia nawadniania upraw rolnych stosowane są profesjonalne systemy nawadniające, zapewniające możliwość dostarczenia roślinom odpowiedniej ilości wody, niezbędnej do ich prawidłowej wegetacji. Tutaj rzecz jasna rodzaj posiadanego i stosowanego w danym przypadku systemu zależny będzie od kilku bardzo istotnych czynników, a będą to:

  • Odległość pola uprawnego od zabudowań gospodarczych
  • Występowanie w pobliżu pola uprawnego naturalnych cieków i zbiorników wodnych (ewentualnie studni głębinowych).
  • Wielkość danego pola uprawnego.

Chodzi tutaj głównie o to, iż w przypadku małych pól uprawnych w zasadzie niezależnie od ich lokalizacji stosowane mogą być odpowiednie deszczownie mobilne, wyposażone w zraszacze profesjonalne, dostosowane do współpracy z mobilnymi deszczowniami. Zasilanie deszczowni z reguły realizowane będzie przez sieć wodociągową, bądź zbiorniki na wodę deszczową, zlokalizowane na terenie gospodarstwa.

W przypadku zaś pól o większej powierzchni, niezbędne będzie zastosowanie deszczowni dużych, stacjonarnych i zaopatrzenie ich w dostęp do wody. Realizowane jest to zarówno poprzez zastosowanie odpowiednich studni głębinowych i pomp spalinowych, jak również poprzez dostarczenie wody w zbiornikach i beczkowozach (co jednakże bywa bardzo kłopotliwe).

Oczywiście najlepszym przypadkiem są sytuacje, kiedy w pobliżu pól uprawnych występują naturalne cieki wodne czy też zbiorniki, z których można pobierać odpowiednią ilość wody niezbędną do prawidłowego nawodnienia pola i roślin. Jednakże w praktyce takich sytuacji raczej nie mamy zbyt wiele. Z reguły trzeba będzie posiłkować się zbiornikami wodnymi oraz studniami głębinowymi.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na kwestię prawidłowego przeprowadzania nawadniania upraw rolnych, szczególnie w okresie letnim, kiedy mamy do czynienia z brakiem opadów atmosferycznych. W takich sytuacjach koniecznością będzie prowadzenie nawadniania, celem zapewnienia roślinom odpowiedniej ilości wody, niezbędnej do ich prawidłowego wzrostu. Jednym słowem od tej kwestii zależne będą plony rolnika, i stabilność prowadzonych upraw rolnych, które przecież powinny rok rocznie dostarczać takich samych efektów w okresie żniw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *