Marketing a reklama

marketing

W dwudziestym pierwszym wieku nieustannie coś kupujemy, sprzedajemy, wymieniamy. A tym samym oferujemy, zachwalamy, promujemy. Innymi słowy robimy wszystko, by osiągnąć zamierzony cel. Działania te określane są słowami marketing i reklama. Te dwa określenia podobne są do siebie pod względem celu działania, lecz posiadają pewne różnice.

Gdyż marketing jest działaniem polegającym na tworzeniu, oferowaniu i wymianie towarów i usług. Osoby zajmujące się tym dbają o to, by prowadzić skuteczny marketing, czyli zaspokoić potrzeby i osiągnąć zysk. Taki marketing charakteryzuje się przemyślaną strategią, którą planuje zazwyczaj agencja reklamowa, której zadaniem jest dostosowanie towaru, czy usług do potrzeb odbiorców. Marketing jest działaniem wielu ludzi i instytucji. Jest procesem od planowania, poprzez realizację, komunikację, a na końcu następuje dostarczenie produktu. Skuteczny marketing obejmuje trzy podstawowe zasady. Jest to orientacja na nabywcę, integracja działań i zyskowność.

Czym wobec tego jest reklama ? Pierwsze reklamy stosowane były już w czasach starożytnych. Były to napisy na ścianach budynków. Zaś pierwsza reklama w prasie pojawiła się w Anglii pod koniec piętnastego wieku. Głównym celem reklamy jest chwalenie i skłonienie ludzi do nabycia towaru lub skorzystania z reklamowanych usług. Reklama dotyczy każdej dziedziny, jak gospodarcza, handlowa, rzemieślnicza. Istnieje reklama jawna bezpośrednio promująca produkt. Oraz reklama ukryta, czyli kryptoreklama. Reklama może być także np. przekazem propagandowym. A więc ogólnie może istnieć reklama, jako rzetelna informacja lub może być tylko wychwalaniem produktu niekoniecznie doskonałego.

Reklama by była dobra musi być skuteczna. Czyli tak działać na odbiorcę, by skorzystał on np. z zakupu wychwalanego towaru. I w tym celu często następują przekłamania. Gdyż cala działalność promująca nastawiona jest na zbyt i zysk. Bo większość reklam charakteryzuje się komercją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *