Lokaty bankowe – podstawowe pojęcia które każdy powinien znać

Promocyjne oferty banków dotyczące lokat bankowych bywają kuszące. Przyciągają umiejętnie zastosowanymi sztuczkami marketingowymi. W rezultacie oferta, która wydaje nam się niezwykle korzystna, może okazać się zupełnie nietrafiona. Jeżeli chcemy dobrze ulokować nasze oszczędności, warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi pojęciami, związanymi z lokatami bankowymi.

Oprocentowanie: stałe, zmienne i progresywne

Oprocentowanie lokat określa wysokość odsetek, które otrzymamy, jako zysk z tej formy oszczędzania. Może przyjmować ono różne formy. O oprocentowaniu stałym mówimy, jeżeli przez cały czas trwania lokaty do naszego wkładu doliczane są odsetki o stałej wysokości. Przy oprocentowaniu zmiennym wysokości odsetek będą ulegać zmianom wprowadzanym przez bank. Wpływ na to maja miedzy innymi inflacja, decyzje Rady Polityki Pieniężnej, a także wewnętrzna polityka danego banku. Wahania oprocentowania mogą być bardzo częste. Istnieje również trzeci rodzaj oprocentowania. Oprocentowanie progresywne zmienia się, a w zasadzie rośnie, wraz ze zmieniającymi się okresami kapitalizacji odsetek. Dla przykładu w pierwszym miesiącu może to być 2 %, w drugim 2,5 %, w kolejnym 3 %.

Kapitalizacja odsetek

Jest dla klientów banków bardzo ważnym czynnikiem charakteryzującym lokaty. Odpowiada na pytanie, jak często do naszego wkładu na lokacie dopisywane będą wypracowane odsetki. Oczywistym jest, że częściej dokonywana kapitalizacja to dla nas większy zysk. Jednak przy wyższym oprocentowaniu i lokatach długoterminowych, banki proponują raczej kapitalizację odsetek pod koniec okresu, na jaki zostały zdeponowane nasze pieniądze.

Minimalny depozyt

Banki określają minimalną wysokość wkładu początkowego, czyli sumy, którą należy wpłacić na lokatę. W obliczu ogromnej konkurencji, walcząc o klienta indywidualnego banki coraz częściej obniżają pułap minimalnego depozytu. Można bez problemu znaleźć lokatę z minimalną wpłatą pięciuset złotych.

Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej jest instytucją państwową, która została powołana z myślą o kontroli stabilności naszej waluty. Decyzje Rady mają bezpośredni wpływ na sytuację banków oraz ich klientów. To od wysokości stóp procentowych ustalonych przez nią zależy wysokość oprocentowania lokat.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG jest instytucją, dzięki której możemy być pewni, że środki finansowe zgromadzone w bankach, zarówno na kontach oszczędnościowych, jak i lokatach są całkowicie bezpieczne. W przypadku upadłości banku odzyskamy sto procent kapitału. BFG ma pod swoja pieczą wszystkie banki w Polsce.

Znajomość tych kilku pojęć nie tylko przybliża zagadnienie lokat bankowych, ale również pozwala podjąć bardziej świadomą decyzję przy wyborze konkretnej lokaty. Jeżeli dodatkowo wzbogacimy swą wiedzę przeglądając aktualny ranking lokat z pewnością wybierzemy najlepszą lokatą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *