Księgowość – co musimy wiedzieć?

Księgowość jest działem, który musi funkcjonować w każdej, nawet najmniejszej spółce. Dlatego kwestia prawidłowej organizacji rachunkowości stanowi trzon istnienia większości firm a także fundacji. Bez względu na wysokość dochodów danego podmiotu, uporządkowanie sfery ekonomicznej jest podstawą do planowania jakichkolwiek działań.

Pomocnym narzędziem dla skutecznie prowadzonej rachunkowości są specjalnie programy finansowo- księgowe które umożliwiając precyzyjne obliczenia, pozwalają na dokładne planowanie inwestycji. Do bardziej pracochłonnych metod zalicza się prowadzenie księgowości za pomocą odpowiednich kartotek, nie jest to jednak metoda, która daje szansę na rozpoznanie możliwych komplikacji lub przewidzenie dodatkowych korzyści.

Więcej informacji na temat odpowiedzialnego prowadzenia działu rachunkowości oraz modelowe oferty przykładowych biur możemy znaleźć w internecie pod hasłem: księgowość Kraków lub na www.talented.com.pl.

Ponieważ prowadzenie działu księgowości jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej, utrzymanie jej prawidłowego funkcjonowania leży w interesie prowadzących daną działalność. Warto wobec tego zapoznać się z istotnymi kryteriami, które determinują jej działalność.

Przede wszystkim należy ustalić formę współpracy pomiędzy zarządzającym finansami, a księgowymi. Jest to w dużej mierze uzależnione od wielkości spółki i skali jej aktywności.

Decydując się na podpisanie umowy o pracę, zwiększamy wiarygodność całej firmy, dodatkowo zapewniając sobie rzetelność ze strony księgowego. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace, z pewnością będzie utożsamiać się z firmą, dla której pracuje. Stosunek księgowego na stałe związanego z danym przedsiębiorstwem ewoluuje w kierunku większego zaangażowania wraz z upływem czasu, kiedy jego praca znajduje się w centrum szczególnego zainteresowania pracodawcy.

Kolejnym wariantem jest podpisanie umowy cywilno-prawnej. Tego rodzaju umowa może być odnawiana co miesiąc bądź zawarta na dłuższy okres czasu. Ponieważ w tym przypadku specjalista do spraw księgowości nie jest całkowicie związany z firmą (tak jak w przypadku umowy o pracę) nie możemy liczyć na pełne poświęcenie z jego strony. Jest to naturalny stan w momencie gdy nasza współpraca z księgowym okazuje się okresowa. Sama decyzja o podpisaniu umowy na czas określony jest dowodem na zachowywany przez pracodawcę dystans i brak większej inicjatywy w kierunku pracownika, niestety takiej formy często może się spodziewać młoda księgowa Kraków czy inna lokalizacja jest tutaj bez różnicy, bo w każdym rejonie takie praktyki są często stosowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *