Koncepcja Assessment Centre

biznes

Ośrodek Oceny, bo tak tłumaczony jest Assessment Center to jedna z nowoczesnych metod rekrutacyjnych, która polega na wszechstronnej ocenie kompetencji każdego kandydata aplikującego na konkretne stanowisko przez dokładną obserwację jego zachowania podczas rozwiązywania specjalnie opracowanych w tym celu zadań.

Sama sesja AC trwa dość długo – cały dzień, a w niektórych przypadkach nawet kilka dni. Zadania wykonywane są w grupie, czyli potencjalny pracownik w trakcie spotkania poznaje swoich konkurentów do pożądanego stanowiska, o które się ubiega. Po zakończeniu  sesji osoby, które obserwowały kandydatów tzw. asesorzy przygotowują opinię o każdym kandydacie. Taka opinia towarzyszy kandydatowi w dalszym procesie rekrutacyjnym i ułatwia podjęcie decyzji zatrudnienia kandydata.

Jak da się zauważyć konwencja AC sprawia, że standardowa rekrutacja pracowników wkracza na zupełnie inny poziom, a jego forma ma wpływ na zwiększenia obiektywności i wiarygodności wniosków. Poza tym ważnym elementem centrum jest doradztwo personalne, które ułatwia proces rekrutacyjny.

Po pierwsze taka metoda ucieka od jakichkolwiek deklaracji kandydatów. Zamysłem Ośrodka Oceny jest obserwacja konkretnych zachowań, reakcji jakie przejawiają kandydaci. W związku z tym kandydatów zaprasza się do udziału w różnorodnych zadaniach, które w przynajmniej minimalnym stopniu powinny być zbliżone do sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w pracy na danym stanowisku. Zadania mogą mieć także charakter neutralny, jednak wciąż będą badały konkretne kompetencje wymagane w pracy na rekrutowanym stanowisku.

Drugim ważnym aspektem jest fakt, że podczas sesji AC dana kompetencja czy też cecha jest badana za pomocą kilku różnych metod, czyli jest poddawana weryfikacji przez minimum dwa różne zadania. Poza tym podczas sesji, w każdym realizowanym zadaniu jeden kandydat jest poddany obserwacji przez minimum jednego asesora. Dlatego na sesji, która ma 4 zadania pojawiają się wnioski od minimum 4 różnych obserwatorów. W związku z tym, by zmniejszyć do minimum subiektywność oceny, finalne wnioski na temat danego kandydata są rezultatem współpracy wszystkich asesorów, którzy obserwowali kandydata.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: doradztwopersonalne.polskihr.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *