Kleje utwardzane promieniowaniem UV w przemyśle.

Współczesny przemysł elektroniczny i elektrotechniczny w wielu procesach technologicznych wykorzystuje klejenie z zastosowaniem klejów utwardzanych promieniowaniem UV, jako jedno z najlepszych rozwiązań w zakresie osiągania solidnych połączeń elementów z różnych materiałów. Technologia ta, jest także czasami wykorzystywana w branży motoryzacyjnej, aczkolwiek nie tak często jak w branżach wymienionych wcześniej. Można więc powiedzieć, iż profesjonalne urządzenia UV do utwardzania klejów, powstawać będą głównie z myślą o zastosowaniu w procesach technologicznych w branży elektronicznej i elektrotechnicznej.

Korzystny wpływ zastosowania klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

Przede wszystkim, musimy zdać sobie sprawę z kwestii tego, iż kleje utwardzane promieniowaniem UV charakteryzują się stosunkowo sporą ilością zalet. Największa z nich będzie tutaj niski koszt, w stosunku do oferowanych parametrów osiąganych połączeń. Do tego trzeba także pamiętać o bardzo szybkim czasie utwardzania spoiny klejowej, który w tym przypadku wynosi 10-20 sekund, a więc pozwala nam na znaczne skrócenie całego procesu technologicznego. Tym bardziej, iż nowoczesne promienniki UV do utwardzania klejów będą na tyle pojemne, iż możemy jednocześnie utwardzać wiele spoin. Możemy więc przygotować wstępnie duża ilość elementów do klejenia, co zapewnia nam długi czas żywotności kleju, a następnie w ciągu 20 sekund utwardzić spoiny we wszystkich elementach i przejść do dalszych etapów procesu technologicznego. Oczywiście trzeba także pamiętać o dobrych parametrach fizyko-chemicznych spoin klejowych. Będzie to w tym przypadku przede wszystkim wysoki poziom wytrzymałości i odporności na wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne, w tym także czynniki chemiczne. Jednym słowem jest to bardzo dobra i korzystna technologia gwarantująca nam osiąganie bardzo dobrych parametrów spoin.

Przygotowanie elementów do klejenia.

Bardzo istotną kwestią, na którą należy tutaj zwrócić szczególną uwagę jest prawidłowe przygotowanie elementów do klejenia. Klejone powierzchnie powinny być idealnie równe, gładkie, pozbawione nierówności, jak również precyzyjne odtłuszczone i wysuszone. Klej powinien być nałożony bardzo równomiernie, aby spoina w każdym miejscu charakteryzowała się dokładnie taką samą grubością. W przeciwnym razie w toku utwardzania może dochodzić do niepotrzebnych naprężeń spoiny, które wpłyną na jej znaczne osłabienie. Obecnie stosowane przemysłowe urządzenia UV do utwardzania klejów, gwarantują nam stały pomiar natężenia promieniowania, co także jest istotnym aspektem wpływającym na jakość wykonywanych spoin. W przypadku braku pożądanego natężenia promieniowania, należy wymienić żarówkę, aby osiągnąć dobry poziom utwardzania spoiny klejowej, bez jakichkolwiek naprężeń, osłabiających znacznie trwałość i wytrzymałość spoiny klejowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *