Jakość prac lakierniczych. Jak na nią wpływać?

Zachowanie wysokiego poziomu jakości realizowanych na warsztacie prac lakierniczych nie jest wcale takie proste jakby się to mogło pozornie wydawać. Przede wszystkim bowiem, wiąże się to z koniecznością poniesienia konkretnych kosztów. Wynikają one z konieczności inwestycji w profesjonalny system wentylacji z filtracją powietrza. Do tego dochodzą koszty zakupu wewnętrznych filtrów warsztatowych. Ostatecznie, największym kosztem jest tutaj bez wątpienia zakup kabiny lakierniczej. Te trzy inwestycje będą w pełni podnosić jakość prac lakierniczych na warsztatach. Oczywiście wystarcza poczynienie jednej z nich aby jakość automatycznie była lepsza. Niemniej jednak, wszystkie trzy połączone razem dają zdecydowanie największe efekty.

Podnosimy jakość prac lakierniczych poprzez stosowne inwestycje.

Tak jak więc wspomnieliśmy we wstępie, trzeba będzie przygotować się do działań o charakterze typowo inwestycyjnym. Musimy w pierwszej kolejności przygotować odpowiednie zasoby finansowe, aby stać nas było na wdrożenie wszystkich usprawnień. Poniżej podajemy poszczególne kroki jakie trzeba przedsięwziąć, pogrupowane od najprzystępniejszego cenowo.

  • Wewnętrzne filtry – to zdecydowanie najmniej kosztowna opcja. Chodzi tutaj o filtry ścienne, sufitowe czy też podłogowe, które przechwytują swoją wewnętrzną strukturą wszystkie zanieczyszczenia lotne, osiadające na ich powierzchni. Dobrej klasy filtry sufitowe dla lakiernictwa będą w stanie dość znacznie podnieść efektywność oczyszczania wnętrza warsztatu z zanieczyszczeń lotnych.
  • System nawiewno-wywiewny z filtracją powietrza – czyli innymi słowy profesjonalny system wentylacyjny. Tutaj jednak dodatkowo dochodzi odpowiedniej klasy filtracja powietrza doprowadzanego do wnętrza warsztatu. Zapewnia to nie tylko zatrzymywanie zanieczyszczeń, ale także napływ świeżenia powietrza. Będzie to więc zwiększać także komfort pracy na warsztacie.
  • Kabina lakiernicza – jako zdecydowanie największa inwestycja, ale zarazem najbardziej korzystna. Zapewnia ona swego rodzaju odrębne pomieszczenie robocze, w którym realizuje się proces lakierniczy. Posiada autonomiczny system filtracji oraz sprężania powietrza. Zapewnia maksymalny poziom zatrzymywania zanieczyszczeń, mogących negatywnie wpływać na jakość prac lakierniczych.

Podsumowanie

Trzeba więc powiedzieć, iż jakość prac lakierniczych, zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób podchodzimy do inwestycji na warsztacie. Bez poniesienia pewnych kosztów, nie jest niestety możliwe osiągnięcie jakichkolwiek, lepszych efektów pracy. Zabrudzenia lotne, będą utrudniać prawidłową realizację procesu lakierniczego a powłoki lakiernicze będą od samego początku słabszej jakości i mniej odporne na działanie czynników zewnętrznych. Trzeba tutaj więc przede wszystkim skupić się na systematycznej realizacji powyższych inwestycji, aby ostatecznie osiągnąć najwyższy poziom jakości prac lakierniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *