Ewalucja w ramach POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden w z wielu programów operacyjnych UE prowadzonych na terenach krajów członkowskich, których podstawowym zadaniem jest wsparcie gospodarki tych państw, które należą do grupy najsłabiej prosperujących. W tym szczególnym przypadku POKL na terenie polski, to przede wszystkim działania mające na celu minimalizację bezrobocie, oraz wsparcie zasobów ludzkich poprzez odpowiednie szkolenia, oraz umożliwianie łatwiejszego startu w przedsiębiorczości. Można więc powiedzieć, iż jest to program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, który zapewnia nam możliwość pozyskiwania odpowiednich środków finansowych na realizację projektów mających na celu obniżeniu poziomu bezrobocia oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy.

Obowiązkowa Ewaluacja.

W przypadku wdrażania przez nasz polski rząd jakichkolwiek projektów finansowanych z EFS lub też innych europejskich Funduszy strukturalnych, obowiązkowo trzeba będzie prowadzić ewaluację podejmowanych działań, celem określenia efektywności poszczególnych etapów konkretnego projektu. Odpowiednie badanie ewaluacyjne powinno być prowadzone przez cały czas trwania interwencji publicznej, aby dokładnie udokumentować ilość spożytkowanych środków finansowych, oraz wpływ konkretnej inwestycji na poprawę sytuacji gospodarczej w danym regionie. Dlatego też jest to proces obowiązkowy, bez którego przeprowadzania może się okazać, iż trzeba będzie zwrócić wszystkie pieniądze do kasy UE. Przeprowadzaniem badań ewaluacyjnych z reguły zajmują się tutaj specjalistyczne agencje badawcze, które posiadają szeroki zakres wiedzy w tym temacie, a co za tym idzie, mogą skutecznie prowadzić działania związane z badaniem ewaluacyjnym w każdym przypadku.

Ewaluacja POKL

W tym szczególnym przypadku, mamy do czynienia z odpowiednio przygotowanym zakresem badań ewaluacyjnych, których celem jest dokładne przeanalizowanie wszystkich wykonanych w ramach interwencji publicznej inwestycji oraz oszacowanie poziomu ich wpływu na poprawę sytuacji w polskiej gospodarce. Dobrze prowadzona ewaluacja 6.1.3 (jest to numer urzędowy programu POKL używany zamiennie ze skrótem POKL), zapewnia nam pozyskanie rzetelnych informacji na temat prowadzonego projektu, inwestycji czy też działania finansowanego ze środków UE.

Dzięki przeprowadzonej ewaluacji można mieć sto procent gwarancji iż wszystkie kwestie związane z przeprowadzanym działaniem będą w stu procentach poprawne, zaś efekty działania były zgodne z oczekiwaniami, przekładając się na poprawę sytuacji na polskim rynku pracy, poprzez realne zmniejszenie stopy bezrobocia, czy też wzrost aktywności osób bezrobotnych, które dzięki odpowiednim szkoleniom mogą o wiele łatwiej odnaleźć się w trudnych realiach rynkowych, czy też nawet zdecydować się na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *