Eksploatacja sprzętu gastronomicznego.

Prawidłowa eksploatacja sprzętu gastronomicznego, wymagać będzie przygotowania odpowiednich procedur, które pozwolą utrzymać go w dobrym stanie technicznym przez jak najdłuższy okres czasu. Jest to bardzo ważne, bowiem wydając stosunkowo spore pieniądze na wyposażenie gastronomiczne, warto o nie prawidłowo dbać. Żywotność posiadanych urządzeń gastronomicznych, będzie mieć kluczowe znacznie w kwestii kosztów utrzymania lokalu gastronomicznego. Dlatego też, prawidłowa eksploatacja sprzętu gastronomicznego, jest kwestią, której warto poświęcić odpowiednio dużo uwagi.

Jak powinna być zorganizowana eksploatacja sprzętu gastronomicznego?

Przede wszystkim, musimy tutaj podkreślić, iż eksploatacja sprzętu gastronomicznego, powinna mieć na względzie utrzymanie jak największej żywotności poszczególnych maszyn i urządzeń. Dlatego też, w każdym obiekcie gastronomicznym, należy wdrożyć odpowiednie procedury w tym zakresie. Pozwolą one pracownikom regularnie sprawdzać stan technicznych posiadanych urządzeń gastronomicznych.

Kontrole jakości i stanu technicznego, realizowane przez pracowników, powinny odbywać się regularnie. Najlepiej, aby podstawowa kontrola była realizowana na koniec każdej zmiany lub przynajmniej raz dziennie, na koniec pracy. Warto także wprowadzić bardziej dogłębne kontrole, realizowane przynajmniej 1-2 razy w skali miesiąca. Pozwolą one wychwycić ewentualne uszkodzenia i usterki, które wymagają naprawy, a których pozostawienie, mogłoby doprowadzić do bardziej poważnych uszkodzeń maszyn i urządzeń gastronomicznych.
Jeśli eksploatacja sprzętu gastronomicznego będzie przebiegać w zgodzie z powyżej przytoczonymi zasadami, to z całą pewnością uda się uniknąć wielu, poważnych uszkodzeń. Co za tym idzie, uda się uniknąć również kosztów związanych z naprawą wyposażenia gastronomicznego.

Serwisowanie sprzętu gastronomicznego.

Wartym podkreślenia jest także fakt, iż prawidłowa eksploatacja sprzętu gastronomicznego, powinna uwzględniać także jego okresowe serwisowanie. Chodzi tutaj dokładnie o zewnętrzny serwis urządzeń gastronomicznych realizowany przez profesjonalny warsztat naprawczy. W trakcie takich przeglądów serwisowych, możliwe jest usuwanie poważniejszych usterek, oraz wychwycenie tych, których nie sposób wychwycić podczas bieżących kontroli. Takie serwisowanie sprzętu gastronomicznego, powinna być realizowane co najmniej raz do roku, a najlepiej co 6 miesięcy.

Podsumowanie.

Jak więc widzimy, prawidłowa eksploatacja sprzętu gastronomicznego, wymagać będzie przygotowania odpowiedniego planu działania. Należy przygotować procedury codziennego postępowania i przeglądów, realizowanych przez pracowników. Warto zadbać także o książki serwisowe dla każdego urządzenia. Pozwoli to bowiem na przypilnowanie tego, aby każde, posiadane urządzenie gastronomiczne, było regularnie odstawiane na serwis urządzeń gastronomicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *