Czy warto zakładać lokatę bankową?

Lokaty bankowe cieszą się niezmienną popularnością wśród klientów banków. Czy jednak pieniądze zgromadzone na bankowym depozycie są bezpieczne i czy taka forma przechowywania kapitału w ogóle się opłaca?

Definiując pojęcie lokaty należy stwierdzić, że jest to umowa depozytowa zawierana z bankiem, na mocy której pieniądze klienta są przechowywane w banku przez określony czas. Lokata jest przez bank oprocentowana, co oznacza, że wpłacany przez klienta kapitał początkowy wraz z upływem kolejnych miesięcy osiągnie wyższą wartość. W terminologii bankowej spotkać możemy pojęcie lokaty odnawialnej oraz lokaty nieodnawialnej. Pierwsze z nich przewiduje możliwość przedłużenia umowy na kolejny okres, w drugim przypadku – nie mamy takiej sposobności. Pamiętajmy również, że najlepsze lokaty posiadają wysokie oprocentowanie.

Odpowiedź na pytanie, czy warto zakładać lokatę bankową wbrew pozorom nie jest jednoznaczna. Usługa bankowa, polegająca na oddaniu w dyspozycje bankowi pewnego kapitału ma pozytywne, jak również negatywne aspekty. Podstawową korzyścią płynącą z założenie lokaty jest dość niska wymagana wartość kapitału początkowego. W większości ofert bankowych minimalna kwota niezbędna, aby założyć lokatę mieści się w przedziale 500 – 1000 zł.

Ponadto lokaty bankowe nie wymagają od nas biegłej znajomości zasad funkcjonowania rynku bankowego. Zakładając lokatę, nie musimy orientować się w zmianach stóp procentowych banku centralnego, zwłaszcza jeśli wybieramy oprocentowanie stałe. Dlatego, ponieważ wówczas mamy gwarancję, że procent na jaki podpisaliśmy umowę lokaty nie ulegnie zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy. Co prawda, nieco więcej wiedzy należy posiadać, decydując się na zmienne oprocentowanie lokat. Ale i ta forma depozytu ma swoje plusy. Jeśli sprawnie poruszamy się w tematyce związanej z branżą usług bankowych, oprocentowanie zmienne będzie dla nas korzystne.

Lokaty bankowe są opłacalne, bo pozwalają efektywnie oszczędzać pieniądze. W przypadku konkurencyjnej usługi, jaką są konta oszczędnościowe, klient ma możliwość pobrania pieniędzy z konta w każdym momencie. Co w konsekwencji stwarza ryzyko ulegania różnym finansowym pokusom i zmniejsza skuteczność procesu oszczędzania. Lokata „zamraża” nasz kapitał, przez co chroni nas przed impulsywnym wydawaniem pieniędzy i sprawia, że oszczędzania jest łatwiejsze.

Z pewnością warto poświęcić swój czas na prześledzenia ofert lokat bankowych. Informacji można szukać, czytając ranking lokat bankowych. Lokaty bez wątpienia są opłacalne, ale porównanie lokat pokazuje, że te produkty bankowe mają także swoje wady. Po pierwsze, na czas trwania umowy z bankiem, korzystanie z wpłaconych do depozytu pieniędzy jest dla klienta zablokowane. Po drugie, rozwiązanie umowy przed ustalonym terminem zapadalności może oznaczać nałożenie na klienta kary w postaci np. utraty części zarobionych odsetek. Jednak pomimo wspomnianych negatywnych aspektów, warto zakładać lokaty bankowe, gdyż obecnie są jednym z najbezpieczniejszych sposobów przechowywania pieniędzy proponowanym przez banki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *