Charakterystyka lokat rentierskich – oferta tylko dla zamożnych?

Pieniądze lubią na siebie zarabiać. Jeżeli leżą bezproduktywnie odłożone na koncie bankowym, wówczas tracą na wartości. Warto więc zastanowić się nad racjonalnym zagospodarowaniem swoich funduszy i sprawić by przynosiły zyski. Najprostszym na to sposobem są lokaty bankowe, które pozwalają w określonym czasie zarobić trochę pieniędzy bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka.

Wystarczy wpłacić depozyt i po przewidzianym w umowie terminie odzyskać zdeponowane pieniądze powiększone o zysk z odsetek. Istotnym czynnikiem decydującym o zarobku na lokacie jest jej oprocentowanie, jednak wszystko zależy także od sumy jaka została zdeponowana na rachunku. Im jest ona wyższa, tym większy zarobek. Po upłynięciu terminu przewidzianego umową lokata zwykle staje się zwykłym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i cała suma plus odsetki wracają na konto właściciela. Wyjątkiem są produkty odnawialne, w których po wygaśnięciu umowy następuje jej automatyczne przedłużenia na obecnych zasadach i oprocentowaniu.

Specyfika lokat rentierskich

Jednym ze sposobów lokowania pieniędzy na procent są lokaty rentierskie. Oferty takie kierowane są przez banki głównie do klientów zamożnych posiadających znaczne sumy na koncie, w związku z czym dochody płynące z tytułu odsetek również są wysokie. Produkty te różnią się od typowych lokat terminowych w dwóch kwestiach, a mianowicie w sposobie deponowania funduszy i wypłacania odsetek, oraz podejścia banku do klienta oferty rentierskiej. Pieniądze wpłacone na taką lokatę pozostają do dyspozycji banku i nie można ich wypłacić przez okres trwania umowy, a naliczone odsetki po każdym okresie rozliczeniowym wpływają na konto klienta w formie pewnego rodzaju regularnych pensji i zwykle ma to miejsce co trzy lub sześć miesięcy. W kwestii relacji z bankiem posiadacz lokaty rentierskiej może liczyć na specjalne traktowanie. Wpływa na to zasobność portfela i świadomość banku, że klient niezadowolony może nie zechcieć przekazać własnych funduszy placówce z którą nie może się porozumieć i skorzysta z oferty konkurencji, bądź innych inwestycji. Dodatkowo klientom takim proponowane jest z reguły atrakcyjniejsze oprocentowanie lokat bankowych, dostępne w danym banku jako zachęta i karta przetargowa w negocjacjach umowy.

Jak z powyższego wynika, lokaty rentierskie są skierowane do najzamożniejszych klientów banków, którzy są traktowani na specjalnych zasadach i liczyć mogą na warunki o jakich przeciętny klient może tylko pomarzyć, jednak produkty te nie są zbyt popularne w placówkach finansowych. Najprawdopodobniej wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, iż niewielu stać na tego typu inwestycje, a znacznie większą grupę stanowią klienci średniozamożni wybierający oferty krótko bądź długoterminowe ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *