Bezpieczne ładowanie baterii trakcyjnych.

Użytkowanie wszelkiego rodzaju wózków jezdniowych w obiektach przemysłowych, czyli na halach produkcyjnych oraz magazynowych, wymaga zastosowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie samego ładowania akumulatorów do tych wózków, bowiem w trakcie tego procesu, może dochodzić do występowania pewnych zagrożeń. Największymi zagrożeniami obarczone będzie ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które są zdecydowanie najczęściej stosowane w przypadków klasycznych wózków widłowych. Tutaj bowiem może dochodzić do wydzielania wodoru, który jest gazem bardzo łatwopalnym, zaś w przypadku tworzenia mieszanin z powietrzem, staje się gazem silnie wybuchowym.

Aby więc zagwarantować sobie bezpieczne warunki ładowania baterii trakcyjnych, konieczne do zastosowania będą wydajne i profesjonalne systemy detekcji wodoru. Zapewnią one nam sprawne i szybkie wychwytywanie nadmiernego stężenia wodoru, co umożliwi podejmowanie stosownych w tych zakresie działań bezpieczeństwa.

Profesjonalne systemy detekcji wodoru.

Tego typu systemy powinny być przede wszystkim umiejętnie podłączone w pomieszczeniach akumulatorowni. Należy zdać sobie sprawę, iż sam system detekcji wodoru, będzie tutaj jedynie jednym z wielu elementów całego systemu zabezpieczeń. Aczkolwiek to właśnie ten system, będzie odgrywać w całości kluczową rolę, zapewniając możliwość wychwycenia zagrożenia związanego z nadmiernym stężeniem wodoru w otoczeniu.

Przede wszystkim, jednym z podstawowych wymagań będzie to, aby ładowanie baterii odbywało się w odrębnych, izolowanych od otoczenia pomieszczeniach. To pozwoli na sprawne wykorzystywanie niezbędnych systemów detekcji wodoru. Realizacja procesu w odrębnym pomieszczeniu, daje możliwość sprawnego wychwytywania nadmiernego stężenia wodoru w pomieszczeniu, co jest najczęściej wynikiem nieprawidłowości procesu ich ładowania. W momencie wychwycenia zaś nadmiernego stężenia wodoru, należy natychmiast podjąć działania mające na celu zabezpieczenie otoczenia, a więc nie tylko pomieszczenia akumulatorowni, ale także całego obiektu, przed pojawiającymi się zagrożeniami.

Działanie systemu detekcji wodoru.

Całość systemu powinna działać na zasadzie, natychmiastowego odcięcia zasilania od pomieszczenia akumulatorowni, i uruchomienia wentylacji pomieszczenia na 100%. Tak, aby jak najszybciej i najsprawniej pozbyć się niebezpiecznego wodoru z atmosfery wewnętrznej. Dzięki temu też, można będzie osiągnąć odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa procesu ładowania baterii trakcyjnych. Jest to bardzo ważne, toteż warto pamiętać przede wszystkim o tym, aby pomieszczeni akumulatorowni, było wykonane zgodnie z obowiązującymi obecnie wymaganiami. Tylko w taki sposób uchronimy się przed najczęściej występującymi zagrożeniami związanymi z ładowaniem baterii trakcyjnych na obiektach przemysłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *