Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny?

audyt energetyczny

Wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji energetycznej dla budynków sprawiło, że powstał dodatkowy element wpływający na atrakcyjność oraz cenę nieruchomości. Zwłaszcza w nowym budownictwie energooszczędne systemy podnoszą wartość nieruchomości i często są istotnym czynnikiem przesądzającym o zainteresowaniu nią wśród klientów. Zapewnienie energooszczędnych rozwiązań leży w interesie nie tylko inwestorów budujących nowe obiekty, ale także właścicieli już istniejących budynków.

W celu poprawy efektywności energetycznej budynku niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznego badania, określającego optymalne możliwości modernizacyjne dla danego budynku. Tak zwany audyt energetyczny dokonywany jest przez audytorów energetycznych na podstawie oceny technicznej budynku, zaś jego efektem jest przedstawienie konkretnych propozycji ulepszeń istniejących systemów grzewczych i wentylacyjnych, których efektem powinien być znaczny spadek zużycia energii.

Ulepszenia te mogą dotyczyć zastosowania sprawniejszych i efektywniejszych urządzeń grzewczych, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, ale także zmniejszenia strat energii poprzez zmianę systemu wentylacji. Przeprowadzenie audytu oraz wdrożenie jego zaleceń to inwestycja, która przynosi szereg korzyści w postaci obniżenia kosztów eksploatacji budynku (niższe rachunki za ogrzewanie) oraz podniesienia atrakcyjności budynku.

Podjęcie wysiłku opłaca się także z tego powodu, że prace modernizacyjne w zakresie energooszczędności są dofinansowywane ze specjalnego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Z dotacji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego mogą korzystać zarówno osoby prawne (firmy, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy), jak i osoby fizyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *